البرز بل سنتر

56 واحد اداری
220 واحد تجاری
هایپرمارکت، شهربازی، فود کورت، رستوران ایرانی و فرنگی، کافی شاپ
پارکینگ طبقاتی دارای 1300 فضای پارکینگ
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
56 واحد اداری
220 واحد تجاری
هایپرمارکت، شهربازی، فود کورت، رستوران ایرانی و فرنگی، کافی شاپ
پارکینگ طبقاتی دارای 1300 فضای پارکینگ